Besöksnäring på agendan - nationell dialog om samhällets roll för utveckling

För tredje året i rad samlas politiker och ledande tjänstepersoner från hela landet för att diskutera samhällets roll för besöksnäringens utveckling. Konferensens tema är Från ord och ”pratnerskap” till handlingskraftiga partnerskap.

Anmäl dig

Vi gör det tillsammans

Den här dagen kommer att handla om hur kommuner, regioner och myndigheter genom allianser, samverkansprocesser och partnerskap kan bidra till samhällsutveckling och till att skapa bra jordmån för näringen. Hur organiserar vi oss för att möta företagens behov och samtidigt ta ansvar för en klok och långsiktig utveckling?

För att besöksnäringen ska utvecklas hållbart behövs goda förutsättningar för företagande och entreprenörskap. Det krävs ofta gemensamma målbilder och tydlig styrning men också partnerskap som leder till samhandling mellan flera olika parter. Det lokala entreprenöriella ekosystemet skapas tillsammans mellan näringsliv, det civila samhället och det offentliga.

Om programmet

Vi lyfter exempel från Sverige och Norden där samverkansprocesser givit resultat och där kommuner, regioner och myndigheter hittat olika former och organisation för sitt utvecklingsarbete. Vi utforskar hur man bygger partnerskap mellan kommun, region och stat, mellan forskning och praktik, och inte minst mellan offentliga organisationer, företag och det civila samhället.

  • Hur går vi från ”pratnerskap”, dvs. att prata om samverkan, till partnerskap som också leder till samhandling?
  • Vision och mål: Behövs en strategi eller ett näringslivs- och tillväxtprogram för att konkretisera samverkansområden och riktning? Hur ser processen ut och hur arbetar man framgångsrikt för att genomföra programmet?
  • Avtal, ansvarsfördelning och finansiering: Hur riggar man en samverkansprocess? Erfarenheter från några processer.
  • Game changer: När enskilda företag blir hubbar, vilken ledande roll kan näringslivet ta i det lokala/regionala utvecklingsarbetet?
  • Kunskapsutveckling och att bygga kapacitet tillsammans: Vad säger forskningen och hur ökar vi tillämpningen i näringen?
  • Digitalisering skapar grund för nya affärsmodeller: Hur påverkar det de offentliga aktörernas roller och uppdrag och hur vi organiserar oss gentemot näringslivet i ett nytt landskap?

Fullständigt programmet är klart i september men det går att anmäla sig redan nu om du vill försäkra dig om en plats. Förra årets konferens blev fulltecknad och antalet platser är begränsat.

Aktiviteter i anslutning till konferensen

Stora turismpriset 2018

Konferensdagen avslutas med 25-årsjubileum för Stora Turismpriset, som Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism delar ut. Mingel och prisutdelning sker på At Six i direkt anslutning till konferensen.

Förmöte för politiker

Dagen innan konferensen är du som är förtroendevald välkommen till ett förmöte – en mötesplats för samtal, inspiration och kunskap. Mötet syftar till stärka det politiska ledarskapet i kommunerna och tanken är att erbjuda en plattform för att stärka det kommunala perspektivet avseende besöksnäring.

Förmötet äger rum i SKL:s lokaler på Hornsgatan 20, med start kl 16.30. Mötet beräknas avrundas vid 19.00.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot