Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA

Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet och dess tillämpningsområde.

Anmäl dig

Innehåll

Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet, BEA T, Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, dess
tillämpningsområde och vilka anställningsvillkor som gäller.

Kursen tar även upp skillnaden mellan BEA T och HÖK/AB samt översiktligt hur lagen om anställningsskydd påverkar arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

Observera att löneberäkning och frågeställningar kring det inte kommer tas upp i denna kurs.

Kursmaterial

SKL erbjuder digitalt kursmaterial. Bekräftade deltagare får tillgång till detta material cirka 1 vecka innan kursstart via mejl.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot