Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA

Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet och dess tillämpningsområde.

Anmälan och inbjudan öppnar den 20 augusti 2018

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot