Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA

Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet och dess tillämpningsområde.

OBS! INSTÄLLD nästa kurstillfälle är den 8 november 2018.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot