Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA

Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet och dess tillämpningsområde.

Anmälan och inbjudan öppnar den 7 september 2018

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot