Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA T

Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet BEA T, Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, dess tillämpningsområde och vilka anställningsvillkor som gäller.

Inställd kurs! Nästa kurstillfälle är den 24 april.

Innehåll

Kursen tar även upp skillnaden mellan BEA T och HÖK/AB samt översiktligt hur lagen
om anställningsskydd påverkar arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

Observera att löneberäkning och frågeställningar kring det inte kommer tas upp i denna kurs.

Föreläsare

Förhandlare från förhandlingssektionen på avdelningen för arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner och Landsting.

Information

Observera att antalet deltagare är begränsat vilket gör att antagning till kursen sker i turordning. Antal personer från samma arbetsgivare kan komma att begränsas. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar

Din kursanmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person.
Avanmälan och uppgifter om eventuell ersättare måste ske skriftligen.

Vid eventuella önskemål om logi i samband med kursen, bokar och betalar deltagaren
detta själv.

Kursmaterial

SKL erbjuder digitalt kursmaterial. Bekräftade deltagare får tillgång till detta material cirka en vecka innan kursstart. Var observant på att tillgång till materialet sker via e-post.

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Vincent Paciello Lundvall
    Förhandlare
  • Phia Moberg
    Förhandlare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot