Bostadshyra

Under denna endagskurs diskuterar vi frågor kring bostadshyra som har fått allt större aktualitet inom kommunerna. 

Anmäl dig

Bostadshyra, kursinbjudan (PDF, nytt fönster)

Innehåll

En mängd olika boendeformer har utvecklats där det föreligger ett hyresförhållande mellan kommunen och den enskilde, såsom till exempel särskilda boenden och tränings- eller övergångslägenheter. Eftersom hyreslagen är tillämplig på dessa boendeformer är kännedom om reglerna nödvändig vid handläggning av olika hyresrelaterade frågor.

Kursen ger en allmän genomgång av de viktigaste bestämmelserna i hyreslagen. Vi går bland annat igenom gällande hyrestid, blockhyresregler, hyresvärdens- och hyresgästens förpliktelser, uppsägning och besittningsskydd.

Medverkande

Förbundsjuristerna Anna Marcusson och Olof Moberg, SKL.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot