Bostadshyra

En mängd olika boendeformer har utvecklats där det föreligger ett hyresförhållande mellan kommunen och den enskilde, såsom till exempel särskilda boende och tränings- eller övergångslägenheter. Då hyreslagen är tillämplig på dessa boendeformer är kännedom om reglerna nödvändigt vid handläggning av olika hyresrelaterade frågor.

Anmäl dig

Innehåll

Frågor kring bostadshyra har fått allt större aktualitet inom kommunerna. Som ansvarig för i första hand de svaga gruppernas bostadsförsörjning har socialnämnden att se till att alternativa boendeformer finns att erbjuda. En mängd olika boendeformer har utvecklats där det föreligger ett hyresförhållande mellan kommunen och den enskilde, såsom t.ex. särskilda boenden och tränings- eller övergångslägenheter. Eftersom hyreslagen är tillämplig på dessa boendeformer är kännedom om reglerna nödvändigt vid handläggning av olika hyresrelaterade frågor.

Kursen innehåller en allmän genomgång av de viktigaste bestämmelserna i hyreslagen, bland annat gällande hyrestid, blockhyresregler, hyresvärdens- och hyresgästens förpliktelser, uppsägning och besittningsskydd. Dessutom behandlas de vanligaste hyresrättsliga frågeställningarna kring särskilda boendeformer och träningsboenden, såsom hyressättning, hyrestidens längd, störningar, tillträdesrätt och avhysning.

Efter kursdagen skall deltagarna:

 • ha fått en god översikt av de regler som gäller vid bostadshyresförhållanden enligt hyreslagen
 • ha fått kunskap om regler och tillämpningar som är av särskild betydelse vid kommunernas tillhandahållande av särskilda boendeformer
 • ha fått verktyg för att ingå korrekta hyresavtal och hantera situationer där hyresförhållandet behöver upplösas.

Programpunkter

 • När gäller reglerna om bostadshyra?
 • Blockhyra,
 • Hyrestid/hyresförhållande,
 • Hyrans betalning, Hyressättning,
 • Hyresvärdens och hyresgästens skyldigheter,
 • Hinder i hyresrätten,
 • Hyresvärdens tillträde till lägenheten,
 • Övergiven lägenhet, Störningar,
 • Inneboende, Besittningsskydd,
 • Uppsägning, Villkorsändring, Förverkande.

Medverkande

Förbundsjuristerna Anna Marcusson och Olof Moberg, båda på SKL vid avdelningen för juridik.

Tid

Kursen börjar klockan 09.00, kaffe serveras från kl.08.30. Kursen avslutas klockan 16.00. 

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

 • Anna Marcusson
  Förbundsjurist
 • Olof Moberg
  FörbundsjuristHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot