Brukar- och patientundersökningar: Det spelar roll vad du som politiker eller högre tjänsteperson efterfrågar

Under dagen kommer du få tips på vad du kan efterfråga för att identifiera framgångsfaktorer och förbättringsområden, inspiration i vad det kan innebära att arbeta med tjänstedesign samt att involvera organisationen och brukare i förbättringsarbete.

Anmäl dig

Varje år genomför SKL och Socialstyrelsen nationella brukarundersökningar inom socialtjänsten samt patientenkäter inom sjukvården. Resultaten från dessa utgör ett utmärkt underlag för att identifiera framgångsfaktorer och förbättringsområden, men utan analys säger inte siffrorna någonting.

Vi vet att det finns skillnader mellan hur flickor och pojkar, kvinnor och män upplever det stöd och de insatser de får inom vård och omsorg. Det finns också skillnader inom grupperna, till exempel kopplat till socioekonomi eller funktionsnedsättning. Genom analys kan skillnader och likheter synliggöras och förklaras.

Under dagen kommer du få tips på vad du kan efterfråga och inspiration i vad det kan innebära att arbeta med tjänstedesign och involvera organisationen samt brukare i arbetet med resultat. Du kommer också få kunskap om hur skillnader mellan könen inte bara kan konstateras utan hur du med resultatet från brukarundersökningen kan leda och styra arbetet för en mer jämställd socialtjänst och hälso- och sjukvård. Exempel från kommuner som påbörjat sitt förändringsarbete på olika sätt kommer att ges.

Vår ambition är att du som deltagare efter dagen ska ha fått inspiration, kunskap och verktyg att med ett jämställdhetsperspektiv höja kvalitén i de områden som du ansvarar för.

Informationsansvarig

  • Anna Thomsson
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot