Budgetdagen 2018 (Malmö)

Under Budgetdagen lyfter vi fram aktuella ämnen och frågor som rör förutsättningarna för det pågående planerings- och budgetarbetet i kommuner och landsting.

Anmäl dig.

Under årets Budgetdag läggs fokus bland annat på vad som krävs av kommuner och landsting för att möta det s.k. finansieringsgapet framöver. Malmö stad berättar om hur de utvecklat sin budgetprocess för investeringar. Norsjö kommun beskriver ett antal kritiska faktorer och processer som bidrar till att både ekonomi och verksamhetens kvalitet kan bibehållas, trots befolkningsminskning.

I årets program tar vi också upp hur man kan visualisera och öka delaktigheten i budget-arbetet. SKL informerar även om andra aktuella frågor som berör sektorns ekonomiska förutsättningar.

Konferensen i Stockholm kommer att spelas in och kunna ses via webben i efterhand i början av juni.

Välkommen med din anmälan!

Program

09.00  Samling med kaffe

09.30  Aktuella frågor
Lennart Hansson, sektionschef, SKL

10.00  Budgetförutsättningar
Ur ”Ekonomirapporten, maj 2018” – från den internationella bilden till skatteunderlagsprognosen
Niclas Johansson, sektionschef, SKL

10.45  Finansieringsgapet är på riktigt
Vad krävs av kommuner och landsting idag, för att möta det s.k. finansieringsgapet framöver.
Annika Wallenskog, chefsekonom, SKL

12.00  Lunch

13.00  Hur kan man visualisera och öka delaktigheten i budgetarbetet
Anders Nordh, projektledare, SKL

14.00  Ihållande befolkningsminskning – hur hanterar man det på bästa sätt
Kraven som kommuner med ihållande befolkningsminskning ställs inför är höga men inte oöverstigliga. Norsjö kommun beskriver ett antal kritiska faktorer och processer som bidrar till att både ekonomi och verksamhetens kvalitet kan bibehållas, trots utmanande yttre förutsättningar.
Mikael Lindfors, kommunstyrelsens ordförande, Norsjö kommun
Katarzyna Wikström, kommunchef, Norsjö kommun

15.00  Kaffepaus

15.30  En utvecklad budgetprocess kring investeringar – hur gör Malmö stad
Thomas Lundquist, Malmö stad

16.30  Avslutning 

Inbjudan och program (PDF, nytt fönster)

Presentationer

Budgetdagarnas presentationer för nedladdning

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot