Budgetdagen 2019 (Skellefteå)

Under Budgetdagen lyfter vi fram aktuella ämnen och frågor som rör förutsättningarna för det pågående planerings- och budgetarbetet i kommuner och landsting.

Anmäl dig

Vi vill gärna slå ett slag för programpunkten om hur man tydliggör nyttan av digitala investeringar. Borgholms kommun medverkar också i programmet. De visar hur man arbetat med en planeringsprocess som leder till en gemensam bild av kommunens utmaningar. I en annan programpunkt tar vi upp vad som kan göras för att förhindra fusk och oegentligheter. På årets Budgetdag presenterar vi en analys av äldreomsorgen, som ger exempel på hur den kan bli effektivare.

SKL informerar även om andra aktuella frågor och utredningar som berör sektorns ekonomiska förutsättningar. Konferensen i Stockholm kommer att spelas in och kunna ses på webben i efterhand.

Välkomna!

Program

09.00  Samling med kaffe

09.30  Aktuella frågor
Annika Wallenskog, SKL

10.00  Budgetförutsättningar
Ur ”Ekonomirapporten, maj 2019” – från den internationella bilden till skatteunderlagsprognosen.
Annika Wallenskog, SKL

10.45  Nyttan av digitala satsningar
Det är inte längre en fråga om vi ska digitalisera mer utan hur. Då blir det extra viktigt att tydliggöra nyttan av investeringar och se över vilka krav vi ställer inför beslut samt att vi avvecklar gamla system och arbetssätt.
Anders Nordh, SKL med kommunexempel

11.30  Kostnadsutjämningen och Kommunutredningen
Två högaktuella utredningar som kan få stor påverkan på kommunerna.
Anders Folkesson, SKL

12.00  Lunch

13.00  Planeringsprocess som fångar utmaningarna
Linda Kjellin, Linda Andréen, Borgholms kommun

13.45  Leta, förebygga och förhindra fusk och oegentligheter
Lotta Ricklander och Thomaz Ohlsson, SKL

14.30  Kaffepaus

15.00  Analys för effektivare äldreomsorg
Vad kan vi lära av andra kommuner? Kommunexempel.
Inrikta, RKA och SKL

15.45  Volymbaserad resursfördelning med prislappar
Så gör man i Malå kommun.
Lina Dahlbäck, Malå kommun

16.30  Avslutning

Att tänka på

  • Förändringar i programmet kan ske.
  • SKL förbehåller sig rätten att ställa in konferensen vid för få anmälda.
  • Bekräftelse med mer information skickas efter sista anmälningsdag.
  • Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person, skriftligen, till Konstella.

Webbsändning

Konferensen i Stockholm kommer att spelas in och sändas via webben i efterhand. Den kommer att finnas tillgänglig i början av juni. Webbsändningen är textad.

Kostnad för webbsändningen är 950 kronor exklusive moms.

Anmälan till webbsändningen (nytt fönster)

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Fredrik Holmström
    Ekonom
  • Bengt-Olof Knutsson
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot