Bygglovchefskonferens 2019

I årets konferens tar vi bland annat upp verksamhetsutveckling, frågor kring god arkitektur och aktuella rättsfall. Kvällen före konferensen anordnas en separat kvällsaktivitet för er som vill.

Anmäl dig

Program, 25 september

Kvällsaktivitet den 25 september, SKL, Hornsgatan 20 med utblick över Stockholm.

17.30

Mingel och snacks

18:00

Mark Isitt, journalist och arkitekturkritiker, berättar om sin syn på stadsbyggande mot bakgrund av arbetet med Stadsinspektionen. Därefter samtal om vilka möjligheter och hinder som finns för att utforma bra stadsmiljöer.

19.30–21.30

Middagsbuffé

Program, 26 september

Scandic Continental, vid Stockholms central.

Under dagen kommer korta pass med bikupediskussioner att vävas in i programmet.

09.00

Registrering och fika

09.30

Välkomna och presentation av dagen

Anna-Bie Agerberg och Love Edenborg, experter planering och byggande, SKL, berättar om vad som är aktuellt på SKL just nu.

09.50

Engagerade medarbetare och nöjda bygglovsökande

Tre kommuner med helt olika förutsättningar berättar om sitt arbete med att utveckla bygglovsverksamheten. Några av verktygen: effektiva digitala plattformar, lotsfunktioner för näringslivet, nätverkssamarbeten, strukturerad internutbildning och bemötandeprojekt.

Jens Persäter, byggchef i Gällivare, Bo Rydström, kommunarkitekt/bygglovschef i Mölndal och Petra Åhlund, verksamhetschef bygglov i Örebro.

11.30

Lunch

12.30

Modernare byggregler – vad innebär det?

Arbetet med att ta fram förslag på nya byggregler har pågått i två år och närmar
sig nu ett slutbetänkande. Hur ska regelverket skapa förutsägbarhet samtidigt
som det ger utrymme för innovation?
Kurt Eliasson, ordförande i kommittén för modernare byggregler.

13.15

Boverkets arkitekturuppdrag

Vad innebär Boverkets nya arkitekturuppdrag? Vilka verktyg kan Boverket tillhandahålla och hur kan kommunerna verka för en god arkitektur genom hela lov- och byggprocessen?
Helena Bjarnegård, riksarkitekt och Adam Laurin, arkitekt, Boverket.

14.15

Fika och mingel

14.45

Lagändringar och aktuella rättsfall inom lov, byggande och tillsyn

Johan Larsson, förbundsjurist SKL.

16.00

Konferensen avslutas

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Anna-Bie Agerberg
    Expert byggande och planering
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot