Bygglovschefskonferens 2018

På konferensen tar vi bland annat upp frågor kring samspel mellan politiker och tjänstemän inom kommunen gällande bygglovsfrågor, aktuella rättsfall och knepiga frågor kring bygglov, byggande och tillsyn.

Anmäl dig

Program

09.00

Registrering och fika.

09.20

Inledning och presentation av dagen.

09.30

Politiker och tjänstemän i medborgarnas tjänst

Hur byggs relationer och samarbete mellan förtroendevalda och tjänstemän i en
kommun. Hur påverkar samarbetet servicen till företagare och medborgare? Hur tas det
emot och bedöms i Löpande insikt, NKI-mätningar (nöjd-kund-index) och andra
utvärderingar? Hur påverkan samverkan och förtroende för olika kompetenser inom
kommunen hur bemötandet uppfattas? Hur ser vi på myndighetsrollen?

Presentationer av panelen och efterföljande diskussion.
Åsa Bellander, kommundirektör, Sundsvall, Björn Sundin, före detta kommunalråd för och ordförande i Programnämnd Samhällsbyggnad, Örebro, Jan Torége, statistiker SKL, Johan Larsson, förbundsjurist SKL.

11.30

Lunch.

12.30

Intressanta och aktuella rättsfall
Att bygga på jordbruksmark - vad avgör om marken är brukningsvärd eller inte. Frågor
som berör anpassning och utformning,
Tommy Åström, tekniskt råd, Mark- och miljööverdomstolen

13.20

Så arbetar vi inom regeringskansliet

Arbetsgången kring lagstiftning. Aktuella förslag som berör bygglov, byggande och
tillsyn.
Linn Gloppestad, Näringsdepartementet, Enheten för samhällsplanering.

13.50

Aktuellt från SKL

Nytt underlag för byggnadsnämndens delegationsordning med mera.
Johan Larsson, förbundsjurist SKL.

14.30

Fika.

14.50

Knepiga frågeställningar och hur vi kan hantera dem

Bikupediskussioner och gemensamma diskussioner kring några olika konkreta exempel
från bygglov, byggande och tillsyn. Hur kan vi resonera som myndighetsutövare? Finns
utrymme för att väga in andra faktorer?
Anna-Bie Agerberg, expert planering och byggande SKL, Kristina Isacsson, expert planering och byggande SKL, Johan Larsson, förbundsjurist SKL.

16.00

Konferensen avslutas.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot