Chefsnätverk för kultur, fritid och folkbildning

SKL bjuder in till nätverksträff den 26–27 april för kommunala förvaltningschefer, eller motsvarande, med ansvar för kultur, fritid, idrott eller folkbildning.

Syftet med nätverket är informations- och erfarenhetsutbyte, med tydlig bäring på framtid och utveckling. Nätverket erbjuder möjlighet att lyfta och diskutera frågor i ett kollegialt sammanhang. Det är också ett tillfälle att skaffa sig värdefulla kontakter för sin yrkesutövning och för oss på SKL att fånga upp vad som är aktuellt hos våra medlemmar.

Programmet presenteras under våren.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot