Chefsnätverk för kultur, fritid och folkbildning

SKL bjuder in till nätverksträff den 26–27 april för kommunala förvaltningschefer, eller motsvarande, med ansvar för kultur, fritid, idrott eller folkbildning. Temat för träffen är framtidens anläggningar, kultur- och fritidsområdets plats i samhällsbyggandet och hur man kan nå nya grupper.

Anmäl dig

Program 26 april

12.00–13.00

Lunch.

13.00–13.30

Katrien Vanhaverbeke, sektionschef på Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
på SKL, hälsar välkommen och berättar om det som är på gång hos SKL.

13.30–14.15

Kultur- och fritidsområdets roll i stadsutvecklingen

Sveriges befolkning ökar och framförallt städerna växer och förtätas. Eva Hägglund,
som arbetar med kommunal planering och stadsutveckling på SKL, berättar om vilka
utmaningar kommunerna står inför, men ger också en inblick hur det påverkas av
utvecklingen på ett internationellt plan. Det kommer även att finnas utrymme för att
diskutera hur kultur- och fritidsområdet är en del av stadsutvecklingen.

14.15–15.00

Framtidens anläggningar – idrott, kultur, fritid

Interaktivt pass om utveckling av nya miljöer, anläggningar och lokaler som är
anpassade utifrån invånarnas behov i framtiden.

15.00–15.45

Fika och diskussioner om aktuella ämnen.

15.45–16.00

Återsamling.

17.00–20.30

Studiebesök och middag

Vi gör ett studiebesök på antingen Vårby gårds dansbana i Huddinge kommun eller Alby folkhälsopark i Botkyrka kommun. Middagen kommer vara på en restaurang i centrala Stockholm.

Vårby gårds dansbana

Alby Folkhälsopark (PDF, nytt fönster)  

Program 27 april

8.30–8.45

Uppsamling från dag ett och introduktion för dag två.

8.45–9.15 

Att nå nya grupper

Två kommuner berättar hur de jobbar med att nå nya grupper och hur man kan förhålla sig till riktade statsbidrag inom kultur-och fritidsområdet.

9.15–9.30

Fika.

9.30–10.30

Två parallella pass:

 • Nya statliga medel inom kulturområdet
  Staffan Forsell, generaldirektör Kulturrådet, och Gunilla Glasare, avdelningschef för
  Tillväxt och samhällsbyggnad på SKL, samtalar om förutsättningar kopplade till de nya
  statliga uppdragen och medlen för kulturskola och bibliotek. Vad innebär det för
  myndigheten och för kommunerna?
 • Idrott och jämställdhet
  Nils-Olof Zethrin, SKL, håller i en diskussion om jämställdhet inom idrottsområdet med
  fokus på kommunernas möjligheter att påverka via anläggningstillgång och
  bidragsgivning.

10.30–12.00

Innovationsguiden – ett exempel på metod för att jobba på nya sätt

Hur når och angår vi fler? Hur tillgängliggör vi våra verksamheter för fler? Ulrika Lundin,
Innovationsguiden, ger er en introduktion i vad användardriven innovation är och kan
användas i ett utvecklingsarbete

Innovationsguiden

12.00

Lunch.

Om nätverket

Syftet med nätverket är informations- och erfarenhetsutbyte, med tydlig bäring på framtid och utveckling. Nätverket erbjuder möjlighet att lyfta och diskutera frågor i ett kollegialt sammanhang. Det är också ett tillfälle att skaffa sig värdefulla kontakter för sin yrkesutövning och för oss på SKL att fånga upp vad som är aktuellt hos våra medlemmar.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot