Cykelkonferens 2019

Sveriges största mötesplats för cykelfrågor – SKL:s och Trafikverkets Cykelkonferens – arrangeras i år i samarbete med Helsingborgs stad 22–23 maj 2019.

Anmäl dig

Under 2019 års Cykelkonferens lyfter vi nationella ambitioner och ger internationella utblickar. Vi presenterar goda och konkreta exempel på hur cykelfrågor och cyklandet kan främjas både på lokal och regional nivå. Under konferensen ges det möjlighet till interaktion med såväl talare som med andra konferensdeltagare. Ämnen som stadsutveckling, prioriterade grupper, trafiksäkerhet och cyklingens potential kommer belysas.

Program onsdag 22 maj

09.00–09.30

Registrering, fika och utställarbesök


09.30–09.45

Välkomna till cykelkonferensen och Helsingborg!

Christian Orsing, Stadsbyggnadsnämndens ordförande, Helsingborgs stad och projektledarna för cykelkonferensen: Ida Nelson, SKL och Henric Storswedh, Trafikverket.

09.45–10.40

Nationella ambitioner för cyklingens utveckling

10.40–11.00

Mingel och utställarbesök

11.00–11.50

Mobility councilor Filip Watteeuw, Gent stad

”Vilka åtgärder krävs för att cyklingen ska öka?” frågar vi oss ofta. Det vet den Belgiska staden Gent som ökade andelen cyklande med 25 % på bara ett år. Vi är glada att få välkomna Mobility councilor Watteeuw som är här för att berätta om hur dom lyckades. Seminariet hålls på engelska.

11.50–13.00

Lunch och utställarbesök

13.00–14.15

”Nordisk kombination” om snabbcykelvägar

Region Skåne, Helsingfors stad och Sidsel Birk Juhler, Sekretariatet for Supercykelstier i Danmark.

14.15–14.40

Helsingborg på cykel

Helsingborg stad berättar om cykelplanering som en del av stadsutvecklingen och ger information om eftermiddagens cykeltur.

14.40–15.00

Fika och utställarbesök

15.00 – 17.00

Cykeltur i Helsingborg!

Helsingborgs kommun tar oss med på guidade cykelturer i staden och dess omgivning. Ta med din cykelhjälm!

19.30

Middag

Middag på Elite Plaza Hotell med prisutdelning av bl.a. Cykelfrämjandets utnämning av årets examensarbete och Cykel Plus Minus – innovationstävlingen för ökad vintercykling som genomförs av Svensk Cykling och Cykelfrämjandet med stöd från Vinnova.

Program torsdag 23 maj

09.00–09.10

Välkommen till andra dagen på cykelkonferensen!

09.10–09.30

Nationella Cykelrådet och Cykelbokslutet 2018

Hur har cyklingen utvecklats under året och vad har hänt inom de prioriterade områdena i Nationell strategi för ökad och säker cykling? Svaret får vi av representanter från Nationella cykelrådet.

Parallella strimmor

09.40–10.25

Funktionell och användarvänlig infrastruktur

Ny klassificering av cykelvägar och Cykel i VGU

Maja Edvardsson och Kenny Dolleris, Trafikverket.

Trimning av trafiksignaler

Stockholms Regionala Cykelkansli och Erik Stigell, Trivector.

Cykel för stadsutveckling

H+ området – hur går vi från ord till handling?

Helsingborgs stad.

Så blir Växjö en attraktiv stad med hög livskvalitet

Karin Neergaard, Trivector och eventuellt Växjö kommun.

10.25–10.45

Fika och utställarbesök

10.45–11.30

Trafiksäkerhet med drift och underhåll

Säker inriktning för cykel och moped och fortsatta arbetet med 0-visionen

Johan Lindberg, Trafikverket.

Analys av dödsolyckor med cyklister på statligt och kommunalt vägnät

Helena Stigson, Folksam.

Effekter av sopsaltning och friktionsrapporten

Anna Niska, VTI.

Ökad cykling – för alla!

Cykelrevolutionen – så når vi nya grupper cyklister i Hallunda-Norsborg

Jennie Bjorstad, Lving Cities och ev. Botkyrka kommun.

Cykling för alla i Jönköping. Med jämställdhetsmålen integrerade i cykelplanen

Emma Svärd, Jönköpings kommun.

11.30–11.45

Mingel och utställarbesök

11.45–12.30

Cyklingens potential

Potentialstudier

Metoder och resultat för att bedöma cykelns potential att öka och ta marknadsandelar.

Cykelflödesmätningar på systemnivå

Jones Karlström och Jenny Eriksson, VTI.

Speeddejting

Korta presentationer där du får chansen till en introduktion i flera intressanta och aktuella ämnen. Perfekt för dig som vill ställa frågor och diskutera i mindre grupper!

12.30–13.30

Lunch och utställarbesök

13.30–13.50

Ett år med cykelcentrum

Anna Niska, Föreståndare Cykelcentrum VTI berättar om vad Cykelcentrum hunnit med hittills och vad vi har att vänta framöver.

13.50–14.30

Vilken roll har cykeln i framtidens (autonoma) transportsystem?

14.30–14.45

Årets cykelfrämjarkommun

Cykelfrämjandets Kommunvelometer 2019 presenteras och årets kommunvinnare koras.
Lars Strömgren, Cykelfrämjandet.

14.45–14.50

Värdkommun för 2020 års cykelkonferens

Peter Haglund, SKL, presenterar värdkommunen för 2020 års cykelkonferens.

14.50–15.00

Avslutning

Logi och cykelturer

Anmäl dig

I anmälningslänken finns mer information om logi och de cykelturer som erbjuds samt information för utställare.

Svenska Cykelstäders mingel den 21 maj i Helsingborg!

Kvällen innan den nationella Cykelkonferensen i Helsingborg samlas deltagarna på Svenska
Cykelstäders traditionella mingel. Middagsbuffén står uppdukad och Cykelsverige är samlat!

Plats

Presenteras längre fram.

Tid

Tisdag den 21 maj, drop-in från kl. 18:00 och framåt.

Pris

Självkostnadspris, betalas på plats.

Frågor

Frågor kring Svenska Cykelstäders mingel besvaras av Emil Törnsten.
E-post: emil.tornsten@svenskcykling.se
Telefon: 073-324 77 84

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Ida Nelson
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot