Cykelkonferensen 2018

SKL:s och Trafikverkets cykelkonferens är den nationella mötesplatsen för cykelfrågor.

Anmäl dig

Under konferensen kommer bland annat resultaten av regeringsuppdragen och vad de kan innebära för arbetet med att främja ökad och säker cykling att diskuteras. Vi kommer också att visa flera goda och konkreta exempel på hur cykelfrågor och cyklandet kan främjas både på lokal och regional nivå. 

Presentera egna projekt

Vi avser att på årets konferens ge mer utrymme för erfarenhetsutbyte och diskussioner. För att det ska bli relevanta och intressanta ämnen att diskutera vill vi gärna ha inspel från er deltagare. Om ni har ett projekt/arbete som ni kan tänka er att ge en kort presentation av, som inspel för diskussion, eller om det är något ämne som ni gärna vill diskutera – så har vi i år en möjlighet att ange det i anmälningsformuläret.

Preliminärt program, dag 1

09.00–09.45

Registrering, fika och utställarbesök.

09.45–10.00

Sveriges Kommuner och Landsting, Trafikverket och Östersunds kommun hälsar välkomna till cykelkonferensen och Östersund.

10.00–10.45

Ett år med cykelstrategin

Representanter från Näringsdepartementet, Trafikverket och SKL: Ett år efter att den nationella cykelstrategin lanserades – var står vi och hur går vi vidare? Ny nationell plan och regionala länsplaner antagna – vad innebär det för cykeltrafiken?

10.45–11.10

Fika och utställarbesök.

11.10–11.40

Regeringsuppdragen

Summerande kommentarer till avrapporteringen av regeringsuppdragen i anslutning till den nationella cykelstrategin. Vad sker nu – hur går vi vidare?

11.40–12.00

Panelsamtal

Näringsdepartementet, Trafikverket och SKL.

12.00–13.00

Mingellunch och utställarbesök.

13.00–14.30

Cykeln i samhällsplaneringen och beteendepåverkande insatser

Boverkets regeringsuppdrag om cykel i samhällsplaneringen och SKL:s uppdrag om beteendepåverkande insatser för ökad och säker cykling med inriktning på lärande exempel. Kommunala presentationer av exempel som lyfts fram i uppdragen.

14.30–14.40

Information om eftermiddagens cykeltur i Östersund.

14.40–15.00

Fika och utställarbesök.

15.00–17.00

Cykeltur i Östersund

Östersunds kommun tar oss med på guidade cykelturer i staden och dess omgivning. Ta med egen cykelhjälm!

19.30

Middag på Arctura.

Premininärt program, dag 2

09.00–09.10

Välkommen till andra dagen på cykelkonferensen.

09.10–09.40

Trondheim – Norges bästa cykelstad

Samverkan mellan Vegvesendet och Tronheims kommun kring Miljöpakken för Trondheim och Sör-Tröndelags fylke, sykkelbyavtale och sykkelbynettverket.

09.40–12.30

Parallella strimmor.

09.40–10.25

Cykel och folkhälsa

Cyklandets betydelse för folkhälsan. Vilka hälsovinster kan man göra?

Finansiering

Stadsmiljöavtal, samfinansiering kommunlänsplaneupprättare, EU-finansiering av cykelprojekt och elcykelbidrag.

10.25–10.45

Mingel och utställarbesök.

10.45–11.30

Mäta cykeltrafik och skatta effekter

Cykelmätningar och hälso och samhällsekonomiska analyser.

Workshop

Workshop-session uppbyggd kring ett antal case som deltagarna kan välja mellan. Varje case presenteras kortfattat och diskuteras sedan runt respektive bord.

11.30–11.45

Mingel och utställarbesök.

11.45–12.30

Trafiksäkerhet

Samband hastighet, ökad cykeltrafik och trafiksäkerhet. En modell för säker cykling. Nollvisionen 2.0

Workshop

Workshop-session uppbyggd kring ett antal ämnen för erfarenhetsutbyte som deltagarna kan välja mellan.

12.30–13.30

Lunch.

13.30–14.45

Avslutande presentationer

  • Presentation av Cykelcentrum
  • Presentation av Nationella Cykelrådets arbete och cykelbokslutet
  • Kommunvelometern och presentation av Årets cykelkommun
  • Presentation av resultatet av innovationstävlingen Cykel plus-minus
  • Presentation av värdkommen för 2019

Praktisk information

Vi har reserverat rum till förmånliga priser. Du bokar och betalar själv.  Information om hotell och priser återfinns via anmälningslänken.

Inbjudan och mer information om konferensen (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot