Demokratidagen 2019

Mötesplatsen för alla med intresse och ansvar för demokratifrågor och medborgardialog. Här möter du förtroendevalda, tjänstepersoner, forskare, ideella krafter och andra intressanta föreläsare.

Anmäl dig

Utöver föreläsningar i plenum arrangeras parallella seminarier på teman som demokratiutveckling, medborgardialog, politiskt ledarskap, revison med mera.

Program och vidare information publiceras i början av 2019.

Välkommen!

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Martin Lidhamn
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot