Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) - inriktning på kommunala frågor

Under en endagarskurs går vi igenom vad vi behöver göra för att möta de nya kraven och juridiken kring dataskydd i kommuner, landsting och regioner. Vi tittar också närmare på dataskyddsombudets arbetsuppgifter och hur organisationen kring dataskydd kan se ut.

Anmäl dig

Den nya dataskyddsförordningen - inriktning på kommunala frågor (PDF, nytt fönster)

Innehåll

Den 25 maj 2018 upphör personuppgiftslagen att gälla och alla organisationer ska följa den nya dataskyddsförordningen (GDPR) och den svenska kompletterande dataskyddslagen som kommer att beslutas av Riksdagen inom kort.

Bland annat innebär det att alla myndigheter måste utse ett så kallat dataskyddsombud. Det kommer att ställas större krav på analyser, dokumentation, tydligare information, incidenthantering m.m. 

Under kursdagen går vi igenom vad vi behöver göra för att möta de nya kraven och juridiken kring dataskydd i kommuner, landsting och regioner. Vi tittar också närmare på dataskyddsombudets arbetsuppgifter och hur organisationen kring dataskydd i en kommun kan se ut.

Programinnehåll

  • En ny dataskyddslagstiftning 2018
  • Vad behöver ni förbereda inför den nya lagstiftningen?
  • Dataskyddsombudets arbetsuppgifter och organisation
  • Dataskyddsjuridiken ur kommunalt perspektiv
  • Genomgång av grundläggande begrepp såsom vad är en personuppgift, vad är en behandling av personuppgifter, när är en behandling tillåten m.m.
  • Vad har Datainspektionen sagt om skolan, diarieföring internt/offentligt, samarbete över nämnd- och kommungränser, ärende- och dokumenthantering, hemsidan med publicering av diarier och protokoll, sociala medier m.m.
  • Offentlighetsprincipen kontra dataskydd
  • Praktiska tips om hur man kan arbeta med dataskyddsfrågor.

Medverkande

Staffan Wikell, förbundsjurist på SKL. Staffan arbetar sedan många år med juridisk rådgivning, intressebevakning och utbildning inom områdena kommunalrätt, personuppgiftslagen/dataskyddslagstiftning och offentlighets och sekretessområdet.

Lotta Kavtaradze, verksam som konsult och utbildare inom dataskyddsområdet. Lotta har tidigare arbetat som jurist på Datainspektionen, som bolagsjurist och personuppgiftsombud på ett av Sveriges största företag. Lotta var med och startade LegalWorks Data Privacy Team och DP Academy, en utbildning för dataskyddsombud.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot