Den nya dataskyddsförordningen - inriktning på kommunala frågor

Den 25 maj 2018 upphör personuppgiftslagen att gälla och alla organisationer ska följa den nya dataskyddsförordningen och den svenska kompletterande dataskyddslagen som kommer att beslutas av Riksdagen inom kort.

Under en kursdag går vi igenom vad vi behöver göra för att möte de nya kraven och juridiken kring dataskydd i kommunerna. Vi tittar också närmare på dataskyddsombudets arbetsuppgifter och hur organisationen kring dataskydd i en kommun kan se ut.

Bland programinnehållet:

  • En ny dataskyddslagstiftning 2018
  • Vad behöver kommunerna förbereda inför den nya lagstiftningen?
  • Dataskyddsombudets arbetsuppgifter och organisation
  • Dataskyddsjuridiken i kommunernas perspektiv
  • Genomgång av grundläggande begrepp såsom vad är en personuppgift, vad är en behandling av personuppgifter, när är en behandling tillåten m.m.
  • Vad har Datainspektionen sagt om skolan, diarieföring internt/offentligt, samarbete över nämnd- och kommungränser, ärende- och dokumenthantering, hemsidan med publicering av diarier och protokoll, sociala medier m.m.
  • Offentlighetsprincipen kontra dataskydd
  • Praktiska tips om hur man kan arbeta med dataskyddsfrågor.

Medverkande

Staffan Wikell, förbundsjurist på SKL. Staffan arbetar sedan många år med juridisk rådgivning, intressebevakning och utbildning inom områdena kommunalrätt, offentlighets och sekretessområdet samt personuppgiftslagen/dataskyddslagstiftning.

Lotta Kavtaradze, verksam som konsult och utbildare inom dataskyddsområdet. Lotta har tidigare arbetat som jurist på Datainspektionen, som bolagsjurist och personuppgiftsombud på ett av Sveriges största företag. Lotta var med och startade LegalWorks Data Privacy Team och DP Academy, en utbildning för dataskyddsombud. 

Anmälan

En fullständig kursinbjudan och möjlighet att anmäla sig till kursdagen blir aktuellt senare i augusti, via denna sida.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot