Den nya kommunikatören

Kommunikatörens roll genomgår ständig förändring. Gårdagens uppdrag ersätts av nya, fokus skiftar och kompetensprofilen justeras. Konferensen fokuserar på de nya uppdrag som numera finns i kommunikatörens portfölj.

Anmäl dig

Innehåll

Dagen fokuserar på att dyka djupare in i nya uppdrag som numera finns i kommunikatörens portfölj. Hur kan vi bli ännu bättre på att lösa uppdrag, coacha och rådge? Och hur kan vi genom andra kommunicera organisationens budskap?

Program

09.30 - 10.00 Registrering och fika

10.05 – 11.15 Från rådgivare till kommunikationspartner

Många kommunikatörer jobbar redan idag som rådgivare, men det är inte alltid vi upplever att våra råd faktiskt ger effekt. Pelle Nilsson, vd på Resonans kommunikation och Acting Head of Group Internal Communications hos Nordea, ger tankar om hur vi kan få ledningsgruppen att lyssna, våra råd att förverkligas och vår leverans att värdesättas. Han hjälper oss att gå från att vara rådgivare till att bli resultatinriktad kommunikationspartner. (Föreläsningen är på engelska)

11.20 – 11.50 Att lösa chefens kommunikationsuppdrag med fler än kommunikatörer

Vad är syftet med uppdraget? Vad har vi för budget och finns det en projektplan? Det är frågor som kommunikatörer har ställt sig en och annan gång utan att få svar. Örebro kommun tänker annorlunda. Här införs nu team med olika stödfunktioner för att kunna lösa chefens kommunikationsuppdrag. Margareta Wall, kommunikationsdirektör i Örebro kommun, berättar om det nya arbetssättet som tydliggör uppdraget att vara just kommunikatör.

Lunch

12.45 – 13.30 Facilitering - att leda gruppen till insikt och gemensamma lösningar

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset arbetar kommunikatörer medvetet och framgångsrikt med facilitering som en metod vid chefsstöd. Kommunikatörerna Carina Larsson och Cecilia Wallström berättar om hur de använder metoden, inte minst när det handlar om förändringar och förändringskommunikation.

13.30 – 14.10 Att utveckla ledares kommunikation

Nyköpings kommun har lyckats stärka det kommunikativa ledarskapet, bland annat genom att kommunikatörerna förvaltat sin plats i ledningen och byggt relationer. Palaemona Mörner, kommunikationschef i Nyköpings kommun, delar med sig av grundstenarna i kommunens mångåriga arbete: att vara tidigt på bollen, att utvärdera samt att samverka med HR.

Fika

14.30 – 15.10 Att använda influerare i offentlig verksamhet

Hur kan vi med hjälp av andra nå igenom bruset? Under 2016 genomförde Försäkringskassan flera kommunikationskampanjer där influerare var en del i att bland annat starta samtal kring en mer jämställd föräldraledighet. Elisabeth Bitterlich, kommunikationsstrateg på Försäkringskassan, berättar om arbetet med influerare och vad man behöver tänka på för att få ett så bra resultat som möjligt.

15.15 – 16.00 Kommunikation och modern hjärnforskning

Hjärnforskarna har blivit allt mer övertygade om att våra sociala behov är lika viktiga för hjärnan som våra grundläggande mänskliga behov. När vi upplever ett socialt hot reagerar hjärnan på samma sätt som när den upplever brist på mat, vatten och säkerhet. Mari Friberg, kommunikationskonsult på Consultatum, ger en introduktion i SCARF-modellen och på vilket sätt den kan skapa effektiv kommunikation utifrån hur medarbetare reagerar vid exempelvis en förändring.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot