Detaljplanekonferens 2017

Planbestämmelser som verktyg – hur blir visionen verklighet?

Anmäl dig

Inbjudan/program: Detaljplanekonferens 2017 (PDF, nytt fönster)

Stadsbyggnadsidéer, politisk vilja och praktiska lösningar – allt ska förenas i en juridiskt hållbar detaljplan med fungerande planbestämmelser. Det gäller att kunna motivera den reglering som görs i planen. Hur ska man tänka? Vad betyder egentligen planens syfte?

Under konferensen fördjupar vi oss i temat planbestämmelser. Vi diskuterar bland annat detaljplanens syfte, hur den ska bli användbar och rättssäker, Boverkets stöd i form av planbestämmelsekatalog och allmänna råd samt hur juridiken kring detaljplanen egentligen ser ut. Dagarna ger också tillfälle till erfarenhetsutbyte och diskussion med kollegor från olika delar av landet.

Föreläsningar varvas med gruppövningar och praktiska exempel. SKL, Boverket och kommunala företrädare kommer att medverka. Konferensen arrangeras av SKL och Boverket.

Välkomna!

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot