Digitala vårdmöten med läkare

Välkommen till en presentation av forskningsrapporten Digitala vårdmöten med läkare.

Anmäl dig

Vilka är användare av digitala vårdmöten med läkare och vad är orsaken till kontakten? Hur ser dessa patienters behov och drivkrafter ut till att använda digitaliserade vårdmöten?

Det är frågeställningar som studerats av Jönköpings Academy for Improvement of Health and Welfare i ett forskningsprojekt i samarbete med Region Jönköpings län. Studien är en del av SKLs arbete med omställningen till Nära vård.

Forskningsprojektet

Forskningsprojektet består av en registerstudie som baseras på 10 400 personers digitala kontakter med Min Doktor, KRY och Bra Liv. Dessutom har 26 djupintervjuer genomförts i en kvalitativ studie.

Syftet med forskningsprojektet är att klarlägga:

  • Vilka är användare av digitala vårdmöten med läkare och vad är orsaken till kontakten?
  • Hur ser användarnas vårdmönster ut?
  • Vilken är patientens drivkraft, motiv till att välja kontakt med läkare via nätet?
  • Hur upplevde patienten mötet och blev vårdbehovet tillgodosett?

Program

  • Inledning av Emma Spak, Sektionschef sektionen för hälso- och sjukvård, SKL
  • Forskningsrapporten presenteras av Felicia Gabrielsson-Järhult, Projektledare för Digitala vårdmöten med läkare, doktorand och Kristina Areskoug-Josefsson, docent Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, Hälsohögskolan, Jönköping University
  • Reflektion och opponering av Mårten Blix fil. doktor i nationalekonomi och verksam vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN) i Stockholm. Hans forskning fokuserar på digitaliseringens effekter på samhället, den svenska välfärdsmodellen och på sjukvården.
  • Frågor och diskussion

Informationsansvarig

  • Lena Forsman

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot