Digital konferens om personcentrerad vård under Vad är viktigt för dig?-dagen

SKL håller en webbsänd konferens för att uppmärksamma "Vad är viktigt för dig"-dagen. Under konferensen sätts fokus på behov och lösningar i den personcentrerade vården.

Anmäl dig

"What matters to you" eller "Vad är viktigt för dig" är en internationell dag som handlar om att uppmuntra till meningsfulla samtal mellan människor i vården.

SKL vill uppmärksamma dagen för att lyfta fram behovet och ge stöd till ett personcentrerat arbetssätt. Under den här dagen hoppas vi att många engagerar sig genom att ställa frågan "vad är viktigt för dig" i alla typer av möten som sker i vårdens organisation.

Dagen är en internationell dag och 2017 deltog företrädare från över 30 länder med aktiviteter.

Program

Diskussion och möjlighet till delaktighet via mentimeter och chat under hela konferensen.

Programmet är under utveckling.

14.00–14.15

För att kunna möta framtidens utmaningar och för att öka förtroendet för hälso- och sjukvården krävs ett strategiskt och målmedvetet arbete för att vården ska utgå från patientens behov. Utveckling av Nära vård sker på lokal, regional och nationell nivå och där personcentrerad vård är en av hörnpelarna.

Emma Spak, SKL:s samordnare för Nära vård

14.15–14.30

Känna livsglädje och uppfylla drömmar, Unga Reumatiker

14.30–15.00

Vad är viktigt för dig? Norge har sedan många år tillbaka ett stort nationellt arbete med att driva frågan i vården vad är viktigt för dig. Att just dagen uppmärksammas är en del i arbetet men det centrala är ändå att frågan ställs varje dag för att verkligen få förändring att ske. Ta del av deras arbete nationellt och internationellt.

Anders Vege, Folkehelseinstituttet, Norge

15.00–15.15

Kartläggning av personcentrerad vård i Sveriges kommuner och landsting

En kartläggning av personcentrerad vård i Sverige är genomförd då Sveriges Kommuner och Landsting vill driva utvecklingen mot en mer personcentrerad vård. Ta del av innehållet i kartläggningen och några goda exempel från Landsting/regioner i Sverige.

Hanna Lundstedt, konsult personcentrerad vård, SKL

15.15–15.30

Hur kan organisationen skapa förutsättningar att forma organisationen efter behov? Hur skapar ledningen förutsättningar? Ta del av några praktiska exempel. Diskussion och möjlighet till delaktighet via mentimeter och chat

15.30–15.45

Programpunkt kommer.

15.45–16:00

Nästa steg för Nära vård, avslutande diskussion och möjlighet till frågor.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot