Diskriminering i arbetslivet

Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar ett seminarium kring diskrimineringslagen. Seminariet ska ge kunskap om diskrimineringslagens bestämmelser gällande arbetslivet, hur anmälningar och tvister på detta område praktiskt hanteras av arbetsgivare.

Innehåll och anmälan öppnar den 20 september kl 09.00.

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Lina Cronebäck
    ArbetsrättsjuristHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot