Energifrågan i bygglovsprocessen

Ta del av resultat från intervjuer med kommuner om hur det går till i bygglovsprocessen idag och diskutera hur vi vill att det ska fungera i framtiden.

Anmäl dig

Många kommuner verkar på olika sätt för energieffektivt byggande. I takt med att byggreglerna skärps blir det allt viktigare att säkerställa att byggnader faktiskt lever upp till både minimiregler och högre krav från byggherrarna. Det främjar också en seriös konkurrens. Boverket presenterar hur de vill säkerställa att energikraven följs.

Syftet med dagen är att ta del av resultaten från intervjuer med mer än 20 kommuner om hur det går till i bygglovsprocessen idag och gemensamt se hur vi skulle vilja det ska gå till framöver. Behövs vägledning och hjälpmedel? Vi presenterar ett förslag på ”Energihjälpen” – ett formulär som SKL låtit ta fram för projektören att fylla i så det ska gå att följa upp att den projekterade energianvändningen verkligen uppnås i byggnadens drift.

I första hand handlar detta tillfälle om synpunkter och önskemål både från kommuner och från er som arbetar aktivt i byggprocessen med uppföljning av lagkrav, dvs byggherrar, entreprenörer och konsulter utifrån initiativet Lågan – för energieffektiva byggnader.
Välkommen till denna workshop!

Preliminärt program

09.30

Kaffe serveras från klockan 9.30.

10.00

Inledning och sammanhang

Andreas Hagnell, SKL, inleder och berättar om syftet med dagen och om initiativet.

Sveriges byggindustriers syn på energifrågan i bygglovsprocessen

Birgitta Govén, Sveriges Byggindustrier.

Boverkets förslag att tillsynen av energiprestanda flyttas till energideklarationssystemet

Roger Antonsson, Boverket.

Ansvar för kommuner och byggherrar att säkerställa tekniska egenskapskrav

Johan Larsson/Anna-Bie Agerberg, SKL.

Så här går det till i 20 kommuner vid hantering av energikrav

Markus Lundborg och Åsa Wahlström CIT Energy Management.

12.00

Lunch

13.00

Erfarenheter från granskning av energiprestanda under byggprocessen

WS1 vad kan göras bättre

Formuläret ”Energihjälpen”, presentation av upplägg och innehåll

Per Levin, Sveby

WS2 hur kan Energihjälpen vara ett användbart verktyg?

16.00

Summering

Kontakt

Åsa Wahlström
Telefon: 076-769 93 66
E-post: asa.wahlstrom@cit.chalmers.se
CIT Energy Management AB

Informationsansvarig

  • Andreas Hagnell
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot