Ensamkommande barn och unga – hur klarar vi uppdraget?

Kommunerna står inför flera utmaningar när det gäller ensamkommande barn och unga. Under en heldag på SKL kommer vi att undersöka vägar framåt för att hantera dessa utmaningar.

Anmäl dig

Kommunerna står inför flera utmaningar när det gäller ensamkommande barn och unga. De ska dels hantera omställningen till lägre ersättningar trots oförändrade tillsynskrav, dels klara av att utföra ett gott socialt arbete för en särskilt utsatt grupp.

Dagen på SKL kommer förutom en genomgång av nya regeländringar och dess konsekvenser ägnas åt frågor kring hur kommuner kan planera och arbeta praktiskt för att kunna genomföra sitt uppdrag inom ramen för de resurser som finns.

Vi tar hjälp av juridiken och kommuner som prövar nya modeller. Det pågår idag en hel del arbete med att lösa detta, vad tror vi kan fungera?

En annan utmaning som finns är risken att ungdomar som har fått avslag stannar kvar i Sverige som papperslösa. Vilket ansvar har kommunerna här? Hur arbetar vi med unga som riskerar avslag, kan vi göra detta på ett bättre sätt? Vi får lyssna till Strömsunds kommun och ser hur de konkret arbetar där.

Seminariet kommer även att kunna ses i efterhand via webben.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot