En välfungerande och inkluderande arbetsmarknad

Fokus på årets konferens ligger på samverkansfrågor och nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Anmäl dig

Program: En välfungerande och inkludernade arbetsmarknad (PDF, nytt fönster)

SKL arrangerar tillsammans med Arbetsförmedlingen två idékonferenser med likalydande program. Syftet är att via ”lärande exempel” från lokal nivå visa vad kommunala arbetsmarknadsverksamheter och lokala arbetsförmedlingar gör för
att säkerställa god kvalitet och bra resultat i sina insatser.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot