En välfungerande och inkluderande arbetsmarknad

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arrangerar tillsammans med Arbetsförmedlingen två idékonferenser med likalydande program. Syftet med konferenserna är att via lärande exempel från lokal nivå visa vad kommunala arbetsmarknadsverksamheter och lokala arbetsförmedlingar gör för att säkerställa god kvalitet och bra resultat i sina insatser.

Anmäl dig

Innehåll

På årets konferenser lägger vi fokus på samverkan och kommunernas framtida roll utifrån nya förutsättningarna inom arbetsmarknadspolitiken. Vi kommer bland annat att delges exempel på nuvarande och framtida samverkan, men även information och diskussion om regeringens uppdrag till Arbetsförmedlingen och dess konsekvenser. Konferensen avslutas med en inspirationsföreläsning.

Det pågår ett intensivt arbete kring den framtida arbetsmarknadspolitiken. För att få så aktuella inslag som möjligt väljer vi att presentera detaljprogrammet i mitten på augusti. Anmäl dig redan nu det blir fort fullbokat på dessa tillfällen.

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Per Överberg
    Utredare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot