Ett förlängt och förändrat arbetsliv

SKL bjuder in till en konferens om möjligheter och konsekvenser av ett förlängt arbetsliv. Din medverkan är viktig för att vi ska kunna anta de utmaningar som vår sektor står inför.

Anmäl dig

År 2050 så kommer en fjärdedel av Sveriges befolkning att vara 65 år eller äldre. När färre ska försörja fler är det helt nödvändigt att vi ställer om för att jobba högre upp i åldrarna än vad vi gör idag. Arbetslivet behöver förlängas och förändras.

För att vi ska kunna påbörja det nödvändiga systemskiftet så behöver vi börja formulera de viktiga frågeställningarna. Vad betyder ett längre arbetsliv för välfärdens prioriteringar? Vad innebär det ur ett arbetsgivarperspektiv? Hur tänker vi nytt när arbetskraften blir äldre? Vad ställer förändringar för krav på organisation och avtal?

Under konferensen får du handfasta tips och inspiration. Du får även möjlighet att ställa de viktiga frågorna till rikspolitiker och kollektivavtalsparter.

Innehåll: Ett förlängt och förändrat arbetsliv

Mikael Nyman, journalist och Johan Wester, komiker och programledare inleder konferensen och guidar deltagarna under dagen.

Samtal mellan Annika Strandhäll och Lena Micko

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och SKL:s ordförande Lena Micko samtalar kring utmaningar för såväl staten som offentlig sektor när vi måste arbeta längre.

Friska arbetsplatser för kvinnor och män i alla åldrar

Eva Vingård, professor i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet, om friska arbetsplatser.

Varför måste vi jobba längre?

Annika Wallenskog, avdelningschef, Ekonomi och styrning, SKL, berättar vad som krävs av kommuner, landsting och regioner. 

Förändringar i avtal och lagregleringar

Niclas Lindahl, sektionschef Förhandlingssektionen, SKL, Förändringar i avtal och lagregleringar när vi jobbar längre.

Kommunal på de utmaningar som ett förändrat och förlängt arbetsliv

Tobias Baudin, förbundsordförande Svenska kommunalarbetarförbundet, berättar hur Kommunal ser på utmaningarna med ett förändrat och förlängt arbetsliv.

Hur hanterar vi nya spelregler i arbetslivet?

Per Naroskin, psykolog, författare och radiopratare om hur vi hantarar nya spel- regler i arbetslivet & Lars Hallberg, VD Omställningsfonden om hur vi förhåller vi oss till omställning.

Ett livslångt lärande – en förutsättning för välfärdens kompetensförsörjning?

Caroline Olsson, chef arbetslivssektionen SKL, berättar om vikten av ett livslångt lärande.

Inbjudan: Ett förlängt och förändrat arbetsliv (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot