Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande

Ett seminarium som belyser förslagen i Mottagandeutredningens slutbetänkande.

Anmäl dig

Mottagandeutredningens uppdrag var att föreslå åtgärder för att skapa ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända. Slutbetänkandet (SOU 2018:22) innehåller förslag om ny ansvarsfördelning mellan staten och kommuner gällande boende och insatser till asylsökande, förändringar av regelverket för eget boende (ebo) och utformningen av statens ersättningar till kommuner och landsting.

Betänkandet är på remiss till och med 15 oktober. Seminariet syftar till att belysa olika delar av betänkandet med fokus på hur de påverkar kommunerna.

  • Boende och insatser till asylsökande vid ankomst, under väntan och efter beslut
  • Möjlighet till eget boende (ebo)
  • Mottagandet av ensamkommande barn
  • Ersättningssystem till kommuner och finansiering
  • Mål, struktur och organisering

Under seminariet finns utrymme för frågor och reflektion. Deltagare som följer seminariet via webbsändning kan använda chatfunktion.

Medverkande från SKL

  • Lotta Dahlerus
  • Ove Ledin
  • Karin Perols

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot