EU:s sammanhållningspolitik – nu och efter 2020

SKL kommer under våren 2018, tillsammans med regionerna i Sverige, arrangera åtta regionala dialogkonferenser om sammanhållningspolitiken samt en avslutande nationell dialogkonferens den 18 juni i Östersund.

Anmäl dig

Dialogkonferenserna har som syfte att öka sammanhållningspolitikens synlighet, att diskutera politikens mervärde och öka medvetenheten hos allmänheten och våra politiska företrädare med fler vad EU betyder för dem. Konferenserna syftar också till att få till stånd en dialog om framtida prioriteringar för kommuner och regioner.

Den avslutande nationella dialogkonferensen riktar sig till alla politiska företrädare och tjänstemän på regional, kommunal och nationell nivå med intresse av sammanhållningspolitik. Konferensen kommer att omfatta en dialog om EU:s långtidsbudget, detta då EU-kommissionen då kommer att ha presenterat sitt förslag och förhandlingarna mellan medlemsländer och Europaparlamentet med det har påbörjats.

Program kommer under våren.  

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot