Extrainsatt: Heltidsresan – Organisation och Bemanning, partsgemensam konferens, Göteborg

SKL och Kommunal bjuder in till gemensam konferens med fokus på organisation och bemanning. Syftet med konferensen är att inspirera lokala parter att påbörja/fortsätta implementeringen av en heltidsorganisation.

Anmäl dig

Innehåll

SKL och Kommunal erbjuder en inspirationsdag som stöd för lokalt arbete. Oavsett hur långt ni har kommit i ert införande av en heltidsorganisation, tror vi att denna konferens kommer vara till stor nytta för er.

Konferensen är en heldag under vilken arbetsgivarrepresentanter tillsammans med fackliga företrädare får möjlighet att gemensamt ta del av de verktyg som SKL och Kommunal tagit fram. Med som inspiratör och sakkunnig är Myrna Palmgren, doktor i optimeringslära. Fokus under våren är bemanning och arbetsorganisation. I höst arrangeras fler partsgemensamma konferenser, då med fokus på arbetstidsförläggning och arbetsmiljö.

Program

Konferensen inleds kl 9.30 med fika och registrering. Programstart kl 10.00.
Det ingår även lunch och eftermiddagsfika. Programmet avslutas kl. 16.00.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot