Fastighetsföretagande i offentlig sektor

Du som är yrkesverksam inom en offentlig fastighetsorganisation har nu möjlighet att delta i en högskolekurs, 7,5 poäng, i ämnet fastighetsföretagande i offentlig sektor.

Anmäl dig

Syftet med kursen som anordnas av Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, är att du ska få grundläggande kunskap om centrala ekonomiska frågor som berör fastighetsföretagens styrning på kort och lång sikt. Du ska få möjlighet att lära dig mer om fastighetsekonomi och kunna utveckla ett företagsekonomiskt synsätt i din yrkesroll.

Två kurstillfällen

Observera att undervisning hålls vid två tillfällen. Den 21­–23 maj och den 27–29 augusti.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot