Fler vägar in – breddad rekrytering

SKL anordnar ett seminarium på temat att skapa kompletterande tjänster i välfärden som riktar sig till dig som arbetar med kompetensförsörjning i kommun, landsting, region eller myndighet.

Anmäl dig

Fler vägar in – breddad rekrytering är ett tvåårigt projekt via Europeiska socialfonden som undersöker nya sätt att klara kompetensförsörjningen i kommunala verksamheter. Vi behöver tänka nytt för att möta rekryteringsutmaningen och en strategi är att bredda rekryteringen. Det handlar om att attrahera, rekrytera och behålla individer från de grupper vi vanligtvis inte är så duktiga på att anställa i våra verksamheter.

SKL driver ett utvecklingsarbete via Europeiska socialfonden tillsammans med åtta kommuner, Arbetsförmedlingen och Myndigheten för delaktighet. De åtta kommunerna är Örebro, Gävle, Skövde, Karlskoga, Stockholm, Falkenberg, Borås och Hudiksvall.

Medverkande

Medverkar gör bland annat Caroline Olsson, sektionschef, Sveriges Kommuner och Landsting Lars Lööw, generaldirektör för ESF-rådet samt Magnus Höijer, förvaltningschef för Näringsliv och Arbetsmarknad, Gävle kommun. 

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot