Fokus på besöksnäring

SKL:s arrangerar två gånger om året möte med fokus på information och erfarenhetsutbyte kring besöksnäringen. Mötet vänder sig till tjänstemän i kommuner och regioner med ansvar för turismfrågor. Temat för höstens mötet är strategier.

Anmäl dig

Innehåll

Strategier ger riktning, hjälper oss att fokusera på rätt saker och är ofta en plattform för samarbete och samverkan. För besöksnäringen har Nordiska Ministerrådet tagit fram en gemensam nordisk strategi, regeringen har aviserat en ny strategi för staten och Svensk Turism är inne i ett arbete för att ta fram en ny strategi för näringen. Vad är vad i dessa övergripande strategier? Vi diskuterar också regionala och kommunala strategier.

En bra strategi behöver kunna följas upp. Vi uppdaterar er kring den svenska turismstatistiken.

Delta via webb

Du kan delta på mötet om besöksnäring via webben. Länk till webbsändningen skickas ut i god tid till den e-postadress du anger i anmälan.

Delta på plats i Stockholm

Mötet ligger i anslutning till SKL:s nätverksmöte för näringslivsansvariga som startar med lunch den 26 september. Du är välkommen att delta på lunchen till en kostnad av 200 kronor exklusive moms.

Informationsansvarig

  • Anders Gunnarsson
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot