Fokus på besöksnäringen

Två gånger per år bjuder SKL in näringslivs- och turismansvariga för temamöten. Temat för vårmötet är Britt Bohlins utredning Ett land att besöka – En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring (SOU 2017:95).

Anmäl dig

I en samlad politik för en hållbar turism och växande besöksnäring har naturligtvis kommuner, regioner och landsting en nyckelroll. Det visar sig också i de förslag som utredningen föreslår. Utredningens 50 förslag påverkar i hög grad såväl kommuner som regioner och landsting. Vi ägnar mötet åt att diskutera utredningens olika förslag inför ert och SKL:s remissarbete.

SKL har funnits med i expertgruppen och vi har under utredningens arbete varit aktiva och påverkat inriktning och innehåll.

Nästa steg är att genom remissförfarandet tydliggöra våra medlemmars synpunkter och ståndpunkter på förslagen. Flera av er är också remissinstanser och det kan även vara värdefullt för er att ta del av olika tankar och analyser av utredningens förslag.

  • Presentation av utredningens huvudförslag och de förslag som vi bedömer har störst påverkan på kommuner, regioner och landsting
  • Vi beskriver SKL:s beslutsprocess för remissvar
  • Gemensam diskussion om de förslag som utredningen lagt.

Mötet webbsänds och vi har en chatt öppen. Instruktioner för webbdeltagande finner du i anmälningsbekräftelsen.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot