Fokus på besöksnäringen, tema: Game changer

 I anslutning till nätverksträffen för näringslivansvariga bjuder SKL in till ett besöksnäringsmöte. Tema för höstens möte är den stora investeringen som kan förändra det mesta. Mötet kommer webbsändas.

Anmäl dig

Vi pratar ofta om besöksnäringen som småskalig med behov av stöd och samordning. Liten, lokal och svag. Men hur hanterar vi en game changer? En stor investering som helt förändrar spelplanen. Som på egen hand blir destination och reseanledning. Hur tänker investeraren och hur hanterar kommun, region och stat det?

Program

  • Joakim Ljungqvist, vd på Tillväxt Motala AB, berättar om Lalandia-etableringen som sker i Motala, men som påverkar besöksnäringen i hela Östergötland och bortom.
    • Hur blev Lalandia intresserade av Motala?
    • Vilka krokar man arm med? Vilka behöver man som kommun hjälp av?
    • Och sedan – vilka utmaningar finns med ett projekt som rör fem detaljplaner och närmare 300 000 kvadratmeter mark? Joakim ger sin personliga berättelse om arbetet och vad det kommer innebära för Motala kommun och Östergötland för lång tid framöver.
  • Vid mötet presenterar även Tillväxtverket skriften Från idé till investering – en handbok för att attrahera fler internationella investeringar i svensk besöksnäring.
  • SKL presenterar några axplock från enkäten som gått ut till samtliga svenska kommuner för att undersöka hur man jobbar med besöksnäringsfrågorna.

Delta via webben

Fokus på besäksnäringen

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot