Fördjupningskurs i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning

Syftet med kursen är att på djupet informera om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall.

Anmäl dig

Program

08.30 - 09.00

Samling med kaffe

09.00 - 10.00

Kort repetition av kommunens uppgifter vid dödsfall
Kommunens ansvar för gravsättning enligt begravningslagen

10.00 - (ca) 12.00

Skuldsituationen
Vilka är dödsbodelägare och vilka rättigheter och skyldigheter har de?


Lunch

13.00 - 14.30

Provisorisk förvaltning
- Hembesök
- Överlämnande
- Avveckling
- Meddelande och överklagande av beslut


Kaffepaus

15.00 - (ca) 16.00

Internationella dödsbon

Återstående frågor

Medverkande

Förbundsjurist Emilia Danielsson vid SKL, avdelningen för juridik samt Jur.kand. Ann Rosenqvist, Actor Juristfirma. 

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot