Fördjupningskurs i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning

Syftet med fördjupningskursen är att informera om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall.

Anmäl dig

Innehåll

På kursen går vi på djupet beträffande bestämmelserna kring tillfällig dödsboförvaltning, kommunernas ansvar enligt begravningslagen, bouppteckning, bodelning samt förutsättningarna för en dödsboanmälan.

Under kursen sker en genomgång av praktiska exempel och rättsfall ämnade att hjälpa handläggare i deras dagliga arbete. Kursmaterialet är tänkt att vara ett arbetsverktyg, innehållande flertalet lathundar och checklistor.

Program

08.30

Samling med kaffe.

09.00

Kort repetition av kommunens uppgifter vid dödsfall
Kommunens ansvar för gravsättning enligt begravningslagen

10.00

Skuldsituationen
Vilka är dödsbodelägare och vilka rättigheter och skyldigheter har de?

12.00

Lunch

13.00

Provisorisk förvaltning; Hembesök, Överlämnanden,
Avveckling, Meddelande och överklagande av beslut

14.30

Eftermiddagskaffe

15.00-16.00

Internationella dödsbon och återstående frågor.

Medverkande

Förbundsjurist Emilia Danielsson vid SKL, samt jur.kand. Ann Rosenqvist vid Actor Juristfirma.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot