SKL:s förskolekonferens 2019: Attrahera, rekrytera och behåll rätt kompetens i förskolan

Förskolans strategiska kompetensförsörjning är en fråga för såväl rektorer, förvaltning och politisk ledning. Ämnen som kommer att tas upp är bland annat mer attraktiva barnskötar- och förskollärarroller, kompetenshöjning av outbildade medarbetare samt flexibla vägar till förskollärarexamen.

Anmäl dig

Detaljerat program kommer att publiceras senare.

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Hanna Sällemark
    Utredare
  • Anna Tornberg
    Utredare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot