Fortsättningskurs om praktiskt införande av e-handel

Kursen innefattar bland annat organisatoriska frågor kring hur man praktiskt ansluter användare i olika förvaltningar och avdelningar.

Anmäl dig

Inbjudan till Fortsättningskurs; praktiskt införande av e-handel (PDF, nytt fönster)

Införandet av en elektronisk inköpsprocess, elektronisk handel (e-handel) pågår runt om i landet. Det dyker upp frågeställningar som är viktiga att hantera. Det kan vara allt från frågor i den egna organisationen till anslutning av leverantörer. Vi anordnar regelbundet grundkurser i e-handel men har även bedömt att det bör finnas en uppföljning, en mer praktiskt inriktad fortsättningskurs.

En stor del ägnas vidare åt leverantörsanslutningsfrågor; kontakter med leverantörer med mera men även vilka de vanligaste felen brukar vara i filer och hur man kan lösa dem. Även om det finns support kan det vara bra att ha vissa grundläggande kunskaper kring detta. Fokus ligger på integrerad e-handel, EDI och utgår från SFTI/ESAP Affärsprocess 6 och Svehandel.

Program

9:00 – 9:30 Samling, kaffe

9:30 – 12:00 Välkomna - inledning

Tema: Olika affärsprocesser och SFTI standard, Scenario 6 samt Svehandel PEPPOL. Genomgång av EDI meddelanden och dess strukturer och felsökning. Operatörstjänster, GLN koder mm.

12:00 – 13.00 Lunch

13:00 – 16:00 Tema: Breddinförande såväl internt som gentemot leverantörer, inkl. gruppdiskussion och redovisning av gruppdiskussion

16:00 – 16:30 Avslutning och sammanfattning

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot