Framgångsrikt ledarskap i skolan

SKL, AcadeMedia, Internationella Engelska Skolan, Kunskapsskolan och Svenskt Näringsliv bjuder in till en halvdagskonferens på temat ”Framgångsrikt ledarskap i skolan” för att lyfta konkreta exempel på hur ett väl fungerande ledarskap kan skapa en positiv utveckling i skolan.

Anmäl dig

Ledarskap är en avgörande faktor för att skapa en positiv utveckling i skolan. Ett väl fungerande ledarskap handlar inte bara om vad som sker i klassrummen. För att lärarna ska ha goda förutsättningar att undervisa måste hela styrkedjan fungera och ansvar och mandat följas åt, från politikerna på nationell och lokal nivå till huvudmän och rektorer. Så vad kännetecknar det goda ledarskapet, i praktiken? Vilka är hindren – och hur kan de överbryggas?

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot