Framtidens vårdcentral – ett närsjukvårdscentrum?

Välkommen till en temadag om att bygga för framtidens vård utanför sjukhusen. Hur påverkar digitaliseringen patienternas möte med vårdens byggnader? Var ska de placeras och hur ska de utformas? Behövs sjukhus som vi känner dem idag?

Att planera, uppföra och utrusta vårdbyggnader är en process som tar lång tid. 10 år från att planering påbörjas till inflyttning och den första patienten kan tas emot och behandlas är inte ovanligt.

Svensk hälso- och sjukvård har i ett historiskt perspektiv dominerats av investeringar i sjukhus. Men, om Sverige ska behålla den höga kvaliteten på sin hälso- och sjukvård till rimliga kostnader, innebär den medicinska och demografiska utvecklingen att vi i framtiden behöver organisera vård och omsorg annorlunda och flytta ut mer av vården från sjukhusen, till primärvård och hemmen. Omställningen innebär såväl en perspektivförskjutning som en strukturförändring av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, som innebär personcentrering i dess processer och att primärvården blir basen i hälso- och sjukvården. Även samverkan mellan primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården behöver utvecklas och förbättras.

Seminariet är en del i två temadagar om vårdens arkitektur som arrangeras av Centrum för vårdens arkitektur (CVA), Chalmers och SKL.

Anmälan

Anmäl dig till cva.arch@chalmers.se.

Lokalen rymmer 60 personer, varav 40 är reserverade för landstingen fram till 1 februari.

Webbsändning

Seminariet kommer att direktsändas över webben. En länk till sändningen kommer att publiceras här inom kort.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot