Fullmäktige och revisorerna - ett gemensamt seminarium i Borlänge

Under dagen förmedlas inspiration och idéer som kan användas för lokal utveckling. Målet är att under seminariet starta och utveckla en process kring samverkan mellan fullmäktige och revisionen som kan fortsätta på hemmaplan.

Observera!
För att delta i seminariet förutsätts att både fullmäktiges presidium som revisorer i samma kommun, landsting eller region anmäler sig. Det innebär att ni behöver prata ihop innan ni anmäler er.

Program

Inbjudan: Fullmäktige och revisorern, hösten 2017 (PDF, nytt fönster)

Revisionen är fullmäktiges instrument för granskning och prövning. Hur skapar revisorerna och fullmäktige tillsammans en revision som stärker fullmäktiges styrning och ansvarsprövning och
bidrar till utveckling av verksamheten i kommunen, landstinget eller regionen?

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot