Fullmäktige och revisorerna - gemensamt seminarium 

Under dagen förmedlas inspiration och idéer som kan användas för lokal utveckling. Målet är att starta och utveckla en process kring samverkan mellan fullmäktige och revisionen som kan fortsätta på hemmaplan.

Anmäl dig

Observera!
För att delta i seminariet förutsätts att såväl fullmäktiges presidium som revisorer i samma kommun, landsting eller region anmäler sig. Det innebär att ni behöver prata ihop innan ni anmäler er.

Program

Inbjudan: Fullmäktige och revisorerna: gemensamt utvecklingsseminarium (PDF, nytt fönster)

Revisionen är fullmäktiges instrument för granskning och prövning.

Hur skapar revisorerna och fullmäktige tillsammans en revision som stärker fullmäktiges styrning och ansvarsprövning och bidrar till utveckling av verksamheten i kommunen, landstinget eller regionen?

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot