Funktionshinder i tiden

8–9 november är det dags igen för konferensen Funktionshinder i tiden. Årets tema är delaktighet och konferensen bjuder på ny forskning och goda exempel från verksamheter inom funktionshinderområdet.

Anmäl dig

Detaljerat program Funktionshinder i tiden (PDF, öppnas i nytt fönster)

Konferensen arrangeras av SKL och Socialstyrelsen. Under två dagar hålls en rad föreläsningar och seminarier om kommunal hälso- och sjukvård, mänskliga rättigheter, hälsa, e-hälsa, välfärdsteknik, kvalitet och uppföljning.

Medverkar gör bland annat:

  • Agneta Aldor, handläggare på SKL och expert på digitalisering i socialtjänsten
  • Anders Hansen, överläkare i psykiatri och författare till ”Hjärnstark” och ”Hälsa på recept”
  • Axel Ingvarsson, projektledare Myndigheten för delaktighet
  • Elizabeth Englund, handläggare på SKL, som bland annat arbetar med frågor om vad som händer när barnkonventionen blir lag
  • Harriet Wallberg, särskild utredare för utredningen om reglering av yrket undersköterska
  • Staffan Landin, skribent och föreläsare med bakgrund inom FN och Hans Roslings stiftelse Gapminder
  • Susanna Wahlberg, handläggare på SKL, som arbetar med handlingsplan om missbruk hos unga 13-29 år
  • Tatia Hirivikoski, docent, leg. psykolog, specialist i neuropsykologi, vars forskning berör konsekvenser av upplevt utanförskap och psykisk ohälsa, samt suicidala beteenden hos personer med autism

Frågor om anmälan
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot