Funktionshinder i tiden

Årets tema är delaktighet och utgångspunkten är SKLs positionspapper om funktionshinder. Programmet
innehåller en blandning av ny forskning, exempel på verksamheter och aktuellt från nationella aktörer.

Anmäl dig

Kaffe och registrering från 9:00 den 8 november.

Programmet startar den 8 november klockan 10:00 och avslutas den 9 november klockan 16.00.

Program Funktionshinder i tiden med valbara seminarium (PDF, öppnas i nytt fönster)

Exempel på teman i det preliminära programmet;

 • Kommunal hälso-sjukvård
 • Mänskliga rättigheter
 • Hälsa
 • Kompetens
 • Kvalité och uppföljning
 • Välfärdsteknik och E-hälsa

Några medverkande under dagarna:

 • Staffan Landin, skribent och föreläsare
 • Axel Ingvarsson, projektledare Myndigheten för delaktighet (MFD)
 • Eva Flygare-Wallén, PhD, legitimerad barnsjuksköterska
  Harriet Wallberg, särskild utredare
 • Elizabeth Englund, handläggare SKL
 • Agneta Aldor, handläggare SKL och expert när det gäller digitalisering av socialtjänsten
 • Jeanette Adolfsson, Socialstyrelsen och expert inom hjälpmedelsområdet.

Frågor om anmälan
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot