Fusk, oegentligheter och bedrägeri mot välfärdssektorn

På seminariet diskuteras arbetssätt att motverka fusk och oegentligheter genom att förebygga, leta och agera. Under dagen deltar BRÅ och andra myndigheter som kan vara viktiga samarbetspartners för kommuner, landsting och regioner samt SKL:s nätverk mot fusk och oegentligheter.

Anmäl dig

En växande andel av hälso- och sjukvård, omsorg och skola i kommuner, landsting
och regioner utförs av andra än kommunen eller landstinget. Uppföljning och kontroll av externa leverantörer kommer då allt mer i fokus. Välfärdssystemen står inför stora utmaningar då ekonomisk brottslighet är en realitet för kommuner, landsting och regioner.

Det handlar inte endast om pengar i form av överfakturering av ersättning för utförda tjänster eller bidrag som försörjningsstöd, utan också andra tillgångar som kan omsättas till pengar eller ger förmån direkt eller indirekt, t.ex. olika former av tillstånd, intyg, recept. Samtidigt kan uppföljning och kontroll inom områdena skola, vård och omsorg ofta upplevas som mer komplicerat jämfört med andra sektorer.

Hur kan man arbeta med dessa frågor och vad kan man göra om man drabbas?

Läs vidare

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Thomaz Ohlsson
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot