Gängvåld och kriminalitet bland unga - vad kan socialtjänsten göra?

Välkommen till SKL på en heldagsutbildning om socialtjänstens roll i det förebyggande arbetet med ungdomsbrottslighet. Utbildningen kan även ses via webbsändning.

Anmäl dig

Utbildningen tar sin utgångspunkt i socialtjänstens roll i det förebyggande arbetet med ungdomsbrottslighet.

  • Vilken del i arbetet är socialtjänstens ansvar?
  • Hur ser gränssnittet till angränsande verksamheter ut?
  • Vilka praktiska utmaningar och möjligheter finns kring samverkan inom området?

Genom aktuell kunskap och konkreta exempel behandlar vi även hur det förbyggande arbetet, metoder och riskbedömning kan utvecklas.

Program

09:30 Kaffe och frukostbuffé

10.00 Välkomna
Niklas Eriksson, handläggare SKL inleder dagen

10.10 Kommunernas brottsförebyggande arbete och samverkan mellan polis och kommun
Greta Berg, handläggare SKL, ger en överblick över hur det brottsförebyggande arbetet ser ut i Sverige.

10:30 Att arbeta med strukturerade risk- och behovsbedömningsinstrument
Therese Åström socionom, med. dr. och arbetar på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) berättar hur man kan arbeta med risk- och behovsbedömningsmetoder i praktiken. Hon kommer även att presentera resultat från sin avhandling: "Att bedöma behov - utredningar av ungdomar som begått kriminella handlingar".

11.20 Kort paus

11.30 Samverkan och trygghetsarbete som brottsförebyggande insatser för unga
Torbjörn Forkby, professor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet med forskningsinriktning mot barn, unga och familj. Bland hans studier inom det brottspreventiva området återfinns frågor om hur ett arbete för att förebygga gängkriminalitet kan byggas upp, hur avhopp från gäng går till och vilket stöd som krävs för detta. Torbjörn kommer också att ta upp frågor om hur samverkan mellan olika aktörer kan byggas upp.

12.30 Lunch

13.30 Brottsförebyggande arbete i Botkyrka
Pernilla Vera JR, Säkerhetschef/chef förebyggarenheten, beskriver hur Botkyrka nått framgång i sitt brottsförebyggande arbete i nära samverkan med polisen.

14.00 Group Violence Intervention (GVI) i Malmö
Anna Kosztovics, projektledare i Malmö, beskriver hur "Group Violence Intervention" (GVI) som utvecklats i USA nu översätts till svenska förhållanden för att prövas i Malmö. Arbetet innehåller samverkan med en bredd av aktörer inklusive civilsamhälle.

14.30 Kaffe

14:45 Samordnande brottsförebyggande arbete i Örebro
Patrik Wallin, strategisk brottsförebyggare och kommunpolis Tomas Ammer i Örebro, berättar om hur man där arbetar med samordnande brottsförebyggande arbete, kartläggning och lokala problembilder.

15.20 Diskussion med dagens deltagare och publik - vad kan vi göra framåt?

15.50 Avslut

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot