Gängvåld och kriminalitet bland unga - vad kan Socialtjänsten göra?

Välkommen till SKL på en heldagsutbildning om socialtjänstens roll i det förebyggande arbetet med ungdomsbrottslighet. Utbildningen kan även ses via webbsändning.

Anmäl dig

Utbildningen tar sin utgångspunkt i socialtjänstens roll i det förebyggande arbetet med ungdomsbrottslighet.

  • Vilken del i arbetet är socialtjänstens ansvar?
  • Hur ser gränssnittet till angränsande verksamheter ut?
  • Vilka praktiska utmaningar och möjligheter finns kring samverkan inom området?

Genom aktuell kunskap och konkreta exempel behandlar vi även hur det förbyggande arbetet, metoder och riskbedömning kan utvecklas.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot