GDPR för socialtjänsten

Från maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla. Det nya regelverket ställer nya krav på socialtjänsten. Under utbildningen den 13 mars går vi igenom vad som specifikt behövs göras inom socialtjänsten för att leva upp till GDPR.

Anmäl dig

Dagen ägnas åt en allmän orientering om kraven i dataskyddsförordningen men också vilka konsekvenser persondataskyddsregleringen får för socialtjänsten. Vi pratar också om den föreslagna dataskyddslagen samt vilka ändringar i lagen och förordningen om behandling av personuppgifter i socialtjänsten som kan förväntas.

Medverkande

Manólis Nymark som är GDPR-certifierad jurist med lång erfarenhet av främst IT-rättsliga frågor leder dagen. Han har tidigare arbetat vid bland annat Socialstyrelsen, Rättsmedicinalverket och RIF-arbetet, rättsväsendets utvecklingsarbete för en gemensam informationsstruktur.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot